koolzuurgasblussers

Startbewijs.nl

  Koolzuurgasblussers
Donderdag, 27 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSERS BORD


BRANDBLUSSERS BORD

--KOOLZUURGASBLUSSER-- Pictogram bord voor draagbare brandblussers. Brandblussers dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door Co2 brandblussers zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zichtbaarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van het pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de draagbare brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen. Zo is het in geval van een brand zeer snel duidelijk waar de brandblussers zich in uw gebouw bevinden.

BRANDBLUSSERS ADVIES


BRANDBLUSSERS ADVIES

--KOOLZUURGASBLUSSER-- -ADVIES BRANDBLUSSERS- Voor een gedegen advies over Co2 koolzuursneeuwblussers zijn we u graag van dienst.

BLUSAFSTAND CO2


BLUSAFSTAND CO2

--KOOLZUURGASBLUSSER-- ---MINIMAAL 1.50 METER--- Wanneer er met een Co2 koolzuurgasblusser een brand wordt bestreden moet er minimaal 1.50 meter veilige afstand tot de brandhaard gehandhaafd worden. Dit omdat er tijdens het bestrijden van een brand giftige verbranding gassen uit de brandhaard in de directe omgeving terecht komt.

KOOLZUURGAS BLUSSTOF


KOOLZUURGAS BLUSSTOF

--KOOLZUURGASBLUSSER-- In koolzuurgasblussers zit CO2 blusgas dat geschikt is voor het veilig blussen van een vloeistofbrand in keukens en branden in onder spanning staande elektrische apparatuur. Het eerste blusprincipe van koolzuurgasblussers is zuurstof verdrijving uit de brandhaard. Het tweede blus principe van koolzuurgas brandblussers is afkoeling van de brandhaard. Bij expansie van vloeibaar in koolzuurgas brandblussers ondergebracht Co2 blusgas wordt het Co2 blusgas tijdens activatie van de koolzuurgas brandblusser in gasvormig koolzuurgas omgezet. Hierbij worden de bluskokers van koolzuurgas brandblussers zeer -80 C en daarom moet tijdens het blussen met koolzuurgas brandblussers altijd het handvat worden vastgehouden. Groot voordeel van koolzuurgas brandblussers is dat het gasvormige koolzuurgas CO2 blusgas geen schadelijke blusresten achterlaat. Hierom worden CO2 koolzuurgas brandblussers in keukens en computerruimten toegepast. Koolzuurgasblussers blussen elektrabranden en vloeistof branden zonder nevenschade.

WEBSITE VERMELDING


WEBSITE VERMELDING

--KOOLZUURGASBLUSSERS--
 

KOOLZUURGASBLUSSERS | CO2 BRANDBLUSSERS

Koolzuurgasblussers informatie, koolzuurgasblussers voor lage prijzen bestellen. De koolzuurgasblussers worden ook Co2 brandblussers of kooldioxide blussers genoemd. Met koolzuurgas brandblussers kunt u een elektra brand of keukenbrand blussen. Koolzuurgasblussers zijn dus het meest geschikt voor het blussen van elektrische apparatuur. Co2 blusgas is een schoon blusgas dat na het blussen van een brand geen resten achterlaat. Co2 blusgas geleid geen elektra en is uitermate geschikt bij of in de nabijheid van machines. Co2 verdrijft de zuurstof rond de te blussen brandhaard. Dus wel opgepast in kleine ruimten in verband met mogelijk gevaar voor verstikking voor de persoon welke aan het blussen is. Co2 brandblussers zijn voorzien van het Rijkstypekeur en CE markering. Co2 brandblussers zijn voor computerruimten zeer geschikt. Co2 brandblussers zijn dus met name geschikt voor ruimten waarin zich kostbare elektrische apparatuur bevindt welke gevoelig is voor nevenschade zoals bijv. schakelkasten, machines, laptops verdeelkasten, meterkasten, machines, computers, PLC kasten, ICT ruimte (I & A), serverruimten, datacenters, hosting en telecom ruimten. Koolzuurgasblussers worden ook wel koolzuursneeuw brandblussers, kooldioxide blussers of Co2 brandblussers genoemd. Co2 brandblussers zijn met 2 kilo Co2 blusgas inhoud of 5 kilo Co2 blusgas inhoud leverbaar. Beide typen koolzuurgasblussers worden door alle brandblusser leveranciers met ophangbeugel geleverd. Heeft u vragen over koolzuurgasblussers neemt u dan gerust contact op. Op het gebied van brandbeveiliging in bijvoorbeeld computerruimten en kantoor gebouwen geven wij u sluitend en maatwerk blusmiddelen advies. Een koolzuurgasblusser offerte voor nieuwe koolzuurgas brand blusser of onderhoud aan uw koolzuurgas brandblussers? Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

KOOLZUURGASBLUSSER 5KG


KOOLZUURGASBLUSSER 5KG

--KOOLZUURGASBLUSSER-- Koolzuurgasblussers zijn te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuurgas blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 C) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuurgas blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuurgas blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich dan met CO2 waardoor degene die de blussing uitvoert kan stikken.

LOGBOEK BRANDBLUSSERS


LOGBOEK BRANDBLUSSERS

--KOOLZUURGASBLUSSER-- Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

BRANDBLUSSERS ICT


BRANDBLUSSERS ICT

--KOOLZUURGASBLUSSER-- Koolzuurgas brandblussers zijn de beste brandblussers voor computer en patchruimten.

CO2 BLUSSERS MONTAGE


CO2 BLUSSERS MONTAGE

BRANDBLUSSERS OP 1.20 METER VANAF DE VLOER

ICT BLUSSYSTEEM


ICT BLUSSYSTEEM

-----ICT BLUSSYSTEEM----- Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity.
 

Poll


Poll

Heeft u een computerruimte koolzuurgasblusser ?

ja, nl ...
nee, graag advies ...
- Bekijk resultaten

KOOLZUURGASBLUSSER 2KG


KOOLZUURGASBLUSSER 2KG

--KOOLZUURGASBLUSSER-- Koolzuurgasblussers zijn te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuurgas blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 C) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuurgas blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuurgas blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich dan met CO2 waardoor degene die de blussing uitvoert kan stikken.

VERBANDDOZEN


VERBANDDOZEN

-ORANJE KRUIS GEKEURD-

CE MARKERING BLUSSERS


CE MARKERING BLUSSERS

--KOOLZUURGASBLUSSER-- De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie. Ook op koolzuurgasblussers wordt de CE markering aangebracht.

RIJKSTYPEKEUR


RIJKSTYPEKEUR

--KOOLZUURGASBLUSSER-- Om in Nederland een Co2 koolzuurgasblusser (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Nederlands Rijkstypekeurmerk vereist. Dit brandblussers type keurmerk wordt rechtsonder aangegeven op het etiket van koolzuurgasblussers.

CO2 BLUSSERS BESTELLEN


CO2 BLUSSERS BESTELLEN

--KOOLZUURGASBLUSSER-- Actie koolzuurgasblussers voor een sterk lage prijs per stuk.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

OFFERTE CO2 BRANDBLUSSERS


OFFERTE CO2 BRANDBLUSSERS

--KOOLZUURGASBLUSSER--

CONTACT


CONTACT

--KOOLZUURGASBLUSSER--

ID BORD CO2 BRANDBLUSSER


ID BORD CO2 BRANDBLUSSER

--KOOLZUURGASBLUSSER-- Deze handige koolzuurgas brandblussers ID pictogrammen zijn naast de verplichte vierkante brandblussers pictogrammen een uitkomst voor het juist gebruiken van koolzuurgas brandblussers. Voor de overige brandblussers en brandhaspels zijn ook deze ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor onder andere: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

ONDERHOUD BRANDBLUSSERS


ONDERHOUD BRANDBLUSSERS

--KOOLZUURGASBLUSSER-- ---SCHERPE OH PRIJZEN---

SALVAGE - STICHTING


SALVAGE - STICHTING

--KOOLZUURGASBLUSSER-- Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken voelen zich ontredderd. Stichting Salvage biedt eerste hulp.

VRAGEN CO2 BLUSSERS


VRAGEN CO2 BLUSSERS

KOOLZUURGASBLUSSER
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 26
 Links 92
Door koolzuurgasblussers i.s.m startbewijs.nl